Tradičné podujatia v Hoteli PLAUTER KÚRIA ***

Apríl
Jazdecký deň
Máj
Výstava švajčiarskych salašníckych psov
Jún
Deň detí
Júl a august
Jazdecký tábor
September
Lečo festival
Október
Maliarske sympózium
November
Svätomartinská slávnosť
December
Večer pri muzike

Po celý rok : jazd na koni, rybolov

Podrobné informácie o programoch  nájdete na : http://www.plauterkuria.sk