PREHĽAD PLÁNOVANÝCH KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ

25. január 2018

Slávnostná akadémia

k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky         
Miesto: MsKS – divadelná sála

15. marec 2018

Spomienková slávnosť 
Z príležitosti 163. výročie maďarskej revolúcie v r. 1848
Miesto: MsKS – divadelná sála

 24. marec 2018

Maľovanie kraslíc
Súťaž v maľovaní veľkonočných kraslíc spojená s výstavou
Miesto: MsKS, Vlastivedný dom

marec 2018

Deň učiteľov

Slávnostné podujatie z príležitosti Dňa učiteľov

Miesto: MsKS – divadelná sála

6. apríl 2018

 Medzinárodný deň Rómov
XIII. prehliadka rómskych talentov
Miesto: MsKS – divadelná sála

6. apríl 2018

Farebný svet Rómov
Vernisáž okresnej výtvarnej súťaže  
Miesto: MsKS – výstavná sála

 27. apríl 2018

Sviatok tanca
Festival tanca folklórnych a nefolklórnych tanečných súborov
Miesto: MsKS – divadelná sála

28. apríl 2018

Oblastná výstava vín 2018
Za spolupráce Slovenského zväzu záhradkárov ZO Veľký Meder
Miesto: MsKS – veľká sála

30. apríl 2018

Stavanie mája
Podujatie na zachovanie tradičných ľudových zvykov
Miesto: Vlastivedný dom

 apríl/máj 2018

XVIII. Veľkomederské hudobné dni
Koncerty vážnej hudby, vystúpenie hudobných telies, spev. zborov

Miesto: MsKS – veľká sála, ZUŠ

 1. máj 2018

 Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny
Kultúrno-spoločenská udalosť v areáli termálneho kúpaliska
Miesto: Termál park – prírodné javisko  

5 - 6. máj 2018

XI. Veľkomederské kultúrne dni Mateja Corvína
Mestské kultúrne podujatie
Miesto: Prírodné javisko promenády – dub kráľa Mateja Korvína

 6. máj 2018

Deň matiek
Slávnostný program ku dňu matiek
Miesto: MsKS – divadelná sála   

12. máj 2018

 Prehliadka speváckych zborov
Miesto: MsKS – divadelná sála   

 

2. jún 2018

Mestský deň detí
Miesto: v areáli termálneho kúpaliska

3. jún 2018

Odkaz Turíce
koncert speváckych zborov
Miesto: rímsko-katolický kostol 

10. jún 2018
 

Spomienka z príležitosti Holokaustu

Miesto: pamätná tabuľa pri MsKS

            

jún 2018

Megyerrock 2018 - kultúrne podujatie pre mládež
Vystúpenie rockových skupín
Miesto: Prírodné javisko promenády

jún 2018

Šachový turnaj mládeže
o pohár riaditeľa MsKS – 7 ročník

Miesto: MsKS – veľká sála           

jún 2018

Veľkomederské tradičné jedlá

Podujatie na zachovanie tradičných ľudových zvykov
Miesto: Vlastivedný dom

17 - 19. august 2018

XXI. ročník Veľkomederských Svätoštefanských dní
Mestské kultúrne podujatie - prehliadka ľudových remesiel a zručností spojená
s kultúrnymi podujatiami
Miesto: Prírodné javisko promenády

9 - 10. september 2018

XI. Oblastná výstava výpestkov
Za spolupráce Slovenského zväzu záhradkárov ZO Veľký Meder
Miesto: MsKS – veľká sála           

15. september 2018

Rozlúčka s letom
Mestské kultúrne podujatie ­- prehliadka ľudových remesiel a zručností spojená
s kultúrnymi podujatiam
Miesto: Prírodné javisko promenády

25. september 2018

Žitnoostrovské pastelky 2018
Medzinárodná výstava výtvarnej tvorivosti detí predškolských zariadení
Miesto: MsKS – výstavná sála     

október 2018 

Deň dôchodcov
Kultúrne podujatie s programom v rámci „Mesiaca úcty k starším“
Miesto: MsKS – divadelná sála

október 2018

Spomienka na martýrov z Aradu
Miesto: rímsko-katolícky cintorín

 november 2018

XIX. Kultúrne dni Györgya Besnyeiho
Kultúrne podujatia – výstavy, vystúpenie hudobných telies, tanečných súborov a
speváckych zborov
Miesto: MsKS – divadelná sála, ZUŠ, kostol reformovanej cirkvi

november 2018

Spomienka na padlých hrdinov v 1. a 2. svetovej vojny – kladenie vencov

Miesto: Námestie Hrdinov

 

 14. december 2018

 Slávnostné odovzdanie ceny Pro Urbe
  Kultúrno-spoločenská udalosť
  Miesto: MsKS – divadelná sála   

 16. december 2018

Vianočný adventný koncert speváckych zborov
Miesto: kostol reformovanej cirkvi Veľkom Meder

 

december 2018

Čakanie na Mikuláša 
spoločný kultúrny program detí MŠ a ZŠ

Miesto: MsKS – divadelná sála

18. december 2018

Vianoce pre osamelých
kultúrno-spoločenské posedenie s občerstvením a programom 
Miesto: MsKS – divadelná sála

december 2018

Koncoročný beh 2018
Miesto: Promenáda termálneho kúpaliska

december 2018
Silvester 2018
-­ mestská silvestrovská zábava, ohňostroj

Miesto: Námestie Bélu Bartóka