Karta vernosti

 

Cenník  vstupeniek na Kartu vernosti na rok 2020

Karta Vernosti - je neprenosná karta.  Po vyčerpaní 11 vstupov sa dajú znovu nabiť.

Vstupenky sú platné na 1 vstup denne! na 3 hodiny na celý deň
11 vstupov  pre dospelých    
11 vstupov pre dospelých nad 62 rokov    
Karta vernosti