Cena vstupeniek na čierny čipový náramok

Cena vstupeniek na čierny čipový náramok  pre ubytovaných hostí
vo Veľkom Mederi.

Vstupy na aktivované čierne čipové náramky je možné využiť iba nasledujúci deň po nákupe, ich platnosť je obmedzená na počet aktivovaných dní. Aktivovať čierne čipové náramky je možné od 9:00 do 19:00 hod. Návštevníci nemajú možnosť vynechať deň medzi návštevami. Všetky vstupy je potrebné využiť následne za sebou. K aktivovaniu čiernych čipových náramkov s poukážkami na vstup i bez nich, je potrebné predložiť ubytovacie kupony, t.j. potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie 1,00€ za 1 prenocovanie. Náramok oprávňuje na vstup s jedným prerušením.

 

Predaj vstupeniek do 20:00 hod. !                                                          

KUPON 2 dni 3 dni 4 dni 5 dní 5+1 dní 6 dní 6+1 dní
Dospelí a mládež nad 15 rokov       
s dvoma vstupmi denne
26,00 € 38,00 € 49,00 € 61,00 € 61,00 € 71,50 € 71,50 €
Dospelí nad 62 r., ZŤP, deti od 3    do 15 r. s dvoma vstupmi denne  23,00 € 31,50 € 41,00 € 50,00 € 50,00€ 59,00 € 59,00 €

JESENNÉ AKCIOVÉ CENY- platné  od 29.8.2020 do 31.10.2020!

 

Užitočné informácie k použitiu čiernych čipových náramkov:

Čierny náramok pre ubytovaných vo Veľkom Mederi* - výlučne  iba do nich sa dajú aktivovať: permanentky resp. celodenné vstupenky s 2 vstupmi denne na min. 2 a na max. 7 dní.

Nakoľko dní si aktivujete čierny náramok,   toľko KUPON-ov  treba odovzdať. Náramok žiadajte u Vášho ubytovateľa a po skočení pobytu mu ho odovzdajte!

Do čierných náramkov sa nedajú aktivovať : rodinné balíčky, 2 resp. 4 hodinové vstupenky !

Čipový náramok slúži na vstup cez vstupný systém  do areálu kúpaliska, ktorým  môžete zatvoriť skrinky v šatniach ( v suteréne a na prízemí). Otvorené skrinky sú voľné. 

Dbajte na riadne uzatvorenie skrinky čipovým náramkom a svoje osobné veci nenechávajte bez dozoru !

Pred každým odchodom z areálu  prosíme vyprázdnite skrinku a nechajte ju otvorenú !

Kredit na stravovanie do čipových náramkov sa dá zaplatiť   v hotovosti alebo platobnou kartou.

Platbu  platobnou kartou prosíme hlásiť vopred!

PLATBA  ČIPOVÝM NÁRAMKOM ZA STRAVOVANIE :

 
Inštrukcie pre správne použitie:
Pri pokladni  zaplatíte zálohu (min. 5,00 EUR, max. 50,00 EUR), ktorú Vám aktivujú do náramku.
O zaplatenej zálohe obdržíte fiškálny doklad, ktorý Vám odporúčame starostlivo uschovať!
Platbu na náramok môžete využiť v stravovacích zariadeniach v areáli kúpaliska, do výšky vloženej zálohy.

Návštevníkovi s čiernym čipovým náramkom, nie je potrebné vyúčtovať kredit koncom dňa, ale je možné vyúčtovať vloženú hotovosť pri poslednom odchode.
Napríklad:
Pri zakúpení vstupenky do čierneho náramku na 4 dni, vložený kredit môže využiť návštevník
do konca štvrtého dňa a zvyšné peniaze vyúčtovať pri poslednom odchode.
 

Dôležité upozornenie!

Návštevník zodpovedá sám za vyúčtovanie zostatkového kreditu pri poslednom odchode, nakoľko ho naň vstupný systém neupozorní / turniket ho vypustí bez upozornenia /.
Pri aktivovaní vstupeniek do čiernych náramkov  viackrát za týždeň ( počas ubytovania) treba dávať POZOR na to, aby ste vyčerpali všetky už aktivované vstupy a dali vyúčtovať zostatkový kredit,  inak sa pri ďalšom následnom aktivovaní anulujú ( stratia) a na ich vrátenie už nie možnosť !!!