Cena vstupeniek na čierny čipový náramok

Cena vstupeniek na čierny čipový náramok  pre ubytovaných hostí
vo Veľkom Mederi.

Vstupenky sa dajú zakúpiť min. na 2 a max. na 7 dní .

Vstupenky na čiernych náramkoch sa dajú využiť  do 10 dní  od dátumu kúpy.

Predaj vstupeniek do 19:00 hod. !                                                          

KUPON 2 dni 3 dni 4 dni 5 dni 6 dni 7 dni
Dospelí a mládež nad 15 rokov       
s dvoma vstupmi denne
   28,00 € 41,00 € 53,00 €  65,00 €  77,00 €  89,00 €
Dospelí nad 62 r., ZŤP, deti od 3    do 15 r. s dvoma vstupmi denne     23,00 € 34,00 €  44,00 € 54,00 €  64,00 €  74,00 €

Užitočné informácie k použitiu čiernych čipových náramkov:

Čierny náramok pre ubytovaných vo Veľkom Mederi* - výlučne  iba do nich sa dajú aktivovať: permanentky resp. celodenné vstupenky s 2 vstupmi denne na min. 2 a na max. 7 dní. Náramok žiadajte u Vášho ubytovateľa a po skočení pobytu mu ho odovzdajte! Nakoľko dní si aktivujete čierny náramok,   toľko KUPON-ov  treba odovzdať. KUPON je potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie, ktorú zaplatíte a obdržíte u ubytovateľa ( 1,00 EUR/osoba/noc).
Do čierných náramkov sa nedajú aktivovať : rodinné balíčky, 2 resp. 4 hodinové vstupenky !

Čipový náramok slúži na vstup cez vstupný systém  do areálu kúpaliska, ktorým  môžete zatvoriť skrinky v šatniach ( v suteréne a na prízemí). Otvorené skrinky sú voľné. 

Dbajte na riadne uzatvorenie skrinky čipovým náramkom a svoje osobné veci nenechávajte bez dozoru !

Pred každým odchodom z areálu  prosíme vyprázdnite skrinku a nechajte ju otvorenú !

Kredit na stravovanie do čipových náramkov sa dá zaplatiť   v hotovosti alebo platobnou kartou.

Platbu  platobnou kartou prosíme hlásiť vopred!

PLATBA  ČIPOVÝM NÁRAMKOM ZA STRAVOVANIE :

 
Inštrukcie pre správne použitie:
Pri pokladni  zaplatíte zálohu (min. 5,00 EUR, max. 50,00 EUR), ktorú Vám aktivujú do náramku.
O zaplatenej zálohe obdržíte fiškálny doklad, ktorý Vám odporúčame starostlivo uschovať!
Platbu na náramok môžete využiť v stravovacích zariadeniach v areáli kúpaliska, do výšky vloženej zálohy.

Návštevníkovi s čiernym čipovým náramkom, nie je potrebné vyúčtovať kredit koncom dňa, ale je možné vyúčtovať vloženú hotovosť pri poslednom odchode.
Napríklad:
Pri zakúpení vstupenky do čierneho náramku na 4 dni, vložený kredit môže využiť návštevník
do konca štvrtého dňa a zvyšné peniaze vyúčtovať pri poslednom odchode.
 

Dôležité upozornenie!

Návštevník zodpovedá sám za vyúčtovanie zostatkového kreditu pri poslednom odchode, nakoľko ho naň vstupný systém neupozorní / turniket ho vypustí bez upozornenia /.
Pri aktivovaní vstupeniek do čiernych náramkov  viackrát za týždeň ( počas ubytovania) treba dávať POZOR na to, aby ste vyčerpali všetky už aktivované vstupy a dali vyúčtovať zostatkový kredit,  inak sa pri ďalšom následnom aktivovaní anulujú ( stratia) a na ich vrátenie už nie možnosť !!!