Cena vstupeniek na čierny čipový náramok

Cena vstupeniek na čierny čipový náramok  pre ubytovaných hostí
vo Veľkom Mederi 

Vstupenky sa dajú zakúpiť min. na 2 a max. na 7 dní . Vstupy je potrebné vyčerpať  10 dní od dátumu kúpy !

 

Predaj vstupeniek do 20:00 hod.

Mimosezóna - od 01.02.2019 do 28.06.2019  a od 31.08.2019                                                            

KUPON 2 dni 3 dni 4 dni 5 dni 6 dni 7 dni
Dospelí a mládež nad 15 rokov        s dvoma vstupmi denne 18,00 €     26,00 € 34,00 € 42,00 € 50,00 € 54,00 €
Dospelí nad 62 r., ZŤP, deti od 3    do 15 r. s dvoma vstupmi denne  15,00 € 21,00 € 27,00 € 33,00 € 39,00 € 42,00 €

Hlavná sezóna - od 29.06.2019  do (vrátane ) 30.08.2019

KUPON 2 dni 3 dni 4 dni 5 dni 6 dni 7 dni
Dospelí a mládež nad 15 rokov        s dvoma vstupmi denne 20,00 € 29,00 € 38,00 € 47,00 € 56,00 € 61,00 €
Dospelí nad 62 r., ZŤP, deti od 3    do 15 r. s dvoma vstupmi denne  17,00 € 24,00 € 31,00 € 38,00 € 45,00 € 48,00 €

Užitočné informácie k použitiu čiernych čipových náramkov:

Čierny náramok pre ubytovaných vo Veľkom Mederi* - výlučne  iba do nich sa dajú aktivovať: permanentky resp. celodenné vstupenky s 2 vstupmi denne na min. 2 a na max. 7 dní. Vstupy je potrebné vyčerpať  10 dní od dátumu kúpy !   Náramok žiadajte u Vášho ubytovateľa a po skočení pobytu mu ho odovzdajte! Nakoľko dní si aktivujete čierny náramok,   toľko KUPON-ov  treba odovzdať. KUPON je potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie, ktorú zaplatíte a obdržíte u ubytovateľa ( 1,00 EUR/osoba/noc).
Do čierných náramkov sa nedajú aktivovať : rodinné balíčky, balíčky pre starých rodičov, 3 resp. 4 hodinové vstupenky !

Čipový náramok slúži na vstup cez vstupný system  do areálu kúpaliska, ktorým  môžete zatvoriť skrinky v šatniach ( v suteréne a na prízemí). Otvorené skrinky sú voľné. 

Dbajte na riadne uzatvorenie skrinky čipovým náramkom a svoje osobné veci nenechávajte bez dozoru !

Po uvoľnení skrinky, pred každým odchodom z areálu nechajte skrinku otvorenú !

Za vstupenky, saunu, morský kúpeľ, Bemer a Ceragem  je možné okrem hotovosti zaplatiť platobnou kartou VISA , MASTER CARD a MAESTRO .

Kredit na stravovanie do čipových náramkov sa dá zaplatiť   v hotovosti alebo platobnou kartou.

Platbu  platobnou kartou prosíme hlásiť vopred!

PLATBA  ČIPOVÝM NÁRAMKOM ZA STRAVOVANIE :

 
Inštrukcie pre správne použitie:
Pri pokladni  zaplatíte zálohu (min. 5,00 EUR, max. 50,00 EUR), ktorú Vám aktivujú do náramku.
O zaplatenej zálohe obdržíte fiškálny doklad, ktorý Vám odporúčame starostlivo uschovať!
Platbu na náramok môžete využiť v stravovacích zariadeniach v areáli kúpaliska, do výšky vloženej zálohy.

Návštevníkovi s čiernym čipovým náramkom, nie je potrebné vyúčtovať kredit koncom dňa, ale je možné vyúčtovať vloženú hotovosť pri poslednom odchode.
Napríklad:
Pri zakúpení vstupenky do čierneho náramku na 4 dni, vložený kredit môže využiť návštevník
do konca štvrtého dňa a zvyšné peniaze vyúčtovať pri poslednom odchode.
 

Dôležité upozornenie!

Návštevník zodpovedá sám za vyúčtovanie zostatkového kreditu pri poslednom odchode, nakoľko ho naň vstupný systém neupozorní / turniket ho vypustí bez upozornenia /.
Pri aktivovaní vstupeniek do čiernych náramkov  viackrát za týždeň ( počas ubytovania) treba dávať POZOR na to, aby ste vyčerpali všetky už aktivované vstupy a dali vyúčtovať zostatkový kredit,  inak sa pri ďalšom následnom aktivovaní anulujú ( stratia) a na ich vrátenie už nie možnosť !!!