Vlnový bazén s detským bazénom a Sprayparkom

28-30
1440.00m2
0.00-2.20

Bazén je mimo prevádzky!

Bazén ponúka jedinečné zážitky pre všetky vekové kategórie, simulácia vlnenia vody privodí pocit ako na morskom pobreží.
Doba prevádzky vĺn je v pravidelných intervaloch  každú začatú hodinu 20 min. od 10:00 hod.
do 19:00 hod.

Detský bazén ( hĺbka vody 0,3 m)  v blízkosti atrakcie pre dospelých poteší detičky  pestrofarebnými vodnými elementmi s vodným prúdom i šmýkačkou.


Nespočetné množstvo vodných trysiek Sprayparku, šantenie medzi vodnými clonami privodí nezabudnuteľné zážitky pre tých najmenších.

 

                                                               Prevádzkový poriadok
 

Každý návštevník je pri vstupe do areálu povinný oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom

 a dodržiavať jeho ustanovenia.
 Všetky aktuálne pokyny v areáli kúpaliska sú nadradené všeobecným pokynom.

 

                                                   PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV :

1, Návštevu Letného zážitkového sveta  absolvuje každý na vlastnú zodpovednosť, pričom za dieťa mladšie ako 14 rokov zodpovedá jeho rodič alebo dospelá osoba, ktorá dieťa sprevádza.
2, Užívateľ je povinný správať sa tak, aby neohrozil svoj život, ani život ostatných kúpajúcich sa.

Z toho dôvodu nesmie preceňovať svoje fyzické schopnosti a svoju zdatnosť, musí brať ohľad na svoj súčasný zdravotný stav.
3. Používateľ je povinný dodržiavať tieto ustanovenia a dbať na pokyny plavčíkov  a prevádzkovateľa tohto  zariadenia.

UŽÍVANIE VLNOVÉHO BAZÉNA JE NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ NÁVŠTEVNÍKA!!!
 
1, Zdržiavať sa v priestoroch vlnového bazéna je povolené iba počas prevádzkovej doby a pod dohľadom plavčíka.
2,
  Kúpanie vo vlnách je náročná športová aktivita. Vzhľadom na to môže vzniknúť nebezpečenstvo úrazu
a zranenia.
3, Z bezpečnostných dôvodov treba počas vlnenia dodržiavať 2,0 m odstup od vlnovej komory! 
3, Užívanie hlbokej časti bazéna je povolené iba pre plavcov!
4,
Deti vo veku do 14 rokov smú do vlnového bazéna vstupovať len pod dozorom dospelej osoby (nad 18 rokov), ktorá za ich správanie, bezpečnosť  a dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku ako aj pokyny plavčíkov zodpovedá počas celej návštevy.
 5, Deti mladšie ako 10 rokov a neplavci sa môžu kúpať len v plytkej časti bazéna.
6, Deťom do 14 rokov doporučujeme nosiť  nafukovací rukávnik, alebo vestu.

7, Pred vstupom do bazéna žiadame návštevníkov, aby si zložili hodinky, šperky, retiazky, prívesky, pokrývky hlavy, okuliare, ostré predmety, sklené veci a iné doplnky, ktoré by viedli k možným zraneniam seba alebo iných.
8,  POZOR! V hlbokej časti bazéna môžu na miestach tvorenia sa vĺn vznikať vodné prúdy!
9,  Skákanie z okraja bazéna  je zakázané!
10, Potápanie počas vlnenia je  prísne ZAKÁZANÉ.
11, Detská časť bazéna s vodnými elementmi je určená výlučne len pre deti do 6 rokov!
Dospelí  sa môžu zdržiavať na schodoch na okraji bazéna.  
12,  Počas vlnenia žiadame rodičov, aby venovali deťom zvýšenú pozornosť!
13.
Vstup do bazénov je povolený iba z miest k tomu určených.
14, Do vlnového bazéna majú zakázaný prístup : OSOBY POD VPLYVOM ALKOHOLU
ČI OMAMNÝCH LÁTOK!

15, Osoby, ktoré nerešpektujú pokyny prevádzkovateľa a plavčíkov môžu byť z bezpečnostných dôvodov vykázané
 z areálu bez nároku na vrátenie vstupného.
16. V prípade úrazu, poranenia a nevoľnosti je návštevník povinný privolať plavčíka. Za poranenia a úrazy spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, neopatrnosťou alebo porušením prevádzkového poriadku, príkazových a zákazových piktogramov prevádzkovateľ nezodpovedá.
17.
V prípade nepriaznivého počasia (ako búrky, blýskanie alebo silného vetra) sú návštevníci z bezpečnostných dôvodov povinní opustiť bazén.

Bazén je v prevádzke počas letných mesiacov!