Krytý plavecký bazén

25-30
212.50m2
1.00-1.80

BAZÉN  JE V PREVÁDZKE ČELOROČNE!

 

Plavecký bazén poskytne možnosť na plávanie, na aktivity ako napr. plavecké kurzy pre deti materských a základných škôl, športové aktivity kolektívov a pod.

Plavecká čiapka je povinná !