Zmeny podmienok vstupu do akvaparku!

Aktualizované dňa 7.9.2020

oznam

Vážení návštevníci                                                                                               
dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnych zmenách podmienok vstupu do nášho akvaparku,

 • Čierne čipové náramky s kupónom je možné aktivovať na dobu od 2 do 7 dní v pokladni kúpaliska  od 9:00 do 19:00 hod.
 • Platnosť čiernych čipových  náramkov je od nasledujúceho dňa po nákupe.
 • Na deň príchodu návštevníka je možné zakúpiť počas dňa v pokladni akvaparku 2- alebo 4-hodinovú vstupenku (bez kupónu) pre všetky vekové kategórie jednotne - podľa dostupnosti kapacít.
 • Všetky zakúpené vstupy na čierny čipový náramok je potrebné vyčerpať pre jednotlivé dni nasledujúce za sebou (nie je možné vynechať medzi návštevami voľný deň)  a návštevník môže aj naďalej využiť zakúpené vstupy od 2 do 7 dní s jedným prerušením počas dňa návštevy kúpaliska. Nakoľko dní si aktivujete čierny náramok, toľko KUPON-ov  treba odovzdať.
 • Až do odvolania je možné zakúpiť cez e-shop len 2 druhy vstupeniek, a to len v predpredaji (deň pred plánovanou návštevou akvaparku) na predpoludňajšie (od 9:00 do 14:30) a popoludňajšie (od 15:00 do 20:30) vstupy. Tieto vstupenky sú pre všetky vekové kategórie jednotné.
 • Otváracia doba pre kryté celoročné bazény je do odvolania každý deň v týždni  od 9:00 hod. do 21:00 hod.  Návštevník je povinný opustiť bazény 30 minút pred ukončením prevádzkovej doby.
 • Otváracia doba pre vonkajšie letné bazény je do odvolania každý deň v týždni   od 9:00 hod. do 19:30 hod.
 • Prekročenie časového limitu pri každej vstupenke sú 3,- eur za každých začatých 20 minút, a to bez výnimky!
 • Vonkajšie tobogany sú v prevádzke do 15. septembra, a to cez víkendy a sviatky.
 • Nové bazénové komplexy (vlnový bazén, skokanský bazén a unášajúca rieka) ostávajú v prevádzke do 30. septembra alebo do odvolania.
 • Obyvatelia Veľkého Medera môžu využiť zľavnené vstupy na kartu Veľký Meder naďalej, a to denne od 17:00 hod. Táto možnosť sa nevzťahuje na víkendy, sviatky a dni so zvýšenou návštevnosťou, a to 1., 15., 28.9.2020; 28., 29., 30.10.2020 ; 17.11.2020; 24.12.2020 zatvorené; 25.12.2020. V prípade záujmu o iný termín návštevy sa na nich vzťahuje možnosť zakúpenia 2- a 4-hod. a online vstupeniek podľa aktuálneho cenníka.

 

S úctou,

spoločnosť TERMÁL s.r.o.