Záchranné koleso pre kúpaliská

Turizmus tvorí ekonomický i psychologický pevný základ spoločnosti

Mentőövet a termálfürdőknek

„Pán premiér, pomôžte našim obľúbeným kúpaliskám!“

Tlačová správa

Veľký Meder, 30. septembra 2020 – Jeden z najnavštevovanejších akvaparkov Slovenska, THERMAL CORVINUS vo Veľkom Mederi sa tiež pripojil k iniciatíve Asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární Slovenska, v ktorej žiadajú premiéra o podporu turizmu resp. najpopulárnejších kúpalísk v tomto dramatickom ekonomickom roku.

Opatrenia v súvislosti s pandémiou covid-19 majú existenčný dopad na turizmus a v rámci neho na akvaparky a kúpaliská. So zámerom spoločného vystupovania bola v máji 2020 založená Asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární Slovenska. Táto „pohľadnicová“ kampaň má za cieľ upriamiť pozornosť vedenia krajiny na to, aby podporovala turizmus resp. akvaparky v tejto dramatickej situácii minimálne na úrovni okolitých krajín. „Turizmus tvorí ekonomický i psychologický pevný základ spoločnosti“ – vyjadril sa ako jeden zo zakladajúcich členov Asociácie, konateľ termálneho kúpaliska a akvaparku THERMAL CORVINUS vo Veľkom Mederi, Ing. Tibor Križan a dodal: „ Práve v takýchto neľahkých životných situáciách treba dať ľuďom príležitosť na oddych v bezpečnom a čistom prostredí. Na to sú naše kúpaliská maximálne pripravené. Musí sa teraz všetko urobiť pre to, aby vláda potápajúcim sa akvaparkom hodila záchranné koleso čo najskôr.“ “ Aj preto prosíme každého, aby sa pripojil k iniciatíve Asociácie a aby sa takýmto priateľským, nevtieravým štýlom a svojim podpisom pohľadnice, adresovanej premiérovi Igorovi Matovičovi, zasadil za pomoc pre najpopulárnejšie akvaparky Slovenska v tejto vážnej situácii.”