Verejná obchodná súťaž

TERMÁL s.r.o. vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž

VOS

Lehota na predloženie ponuky :      29.11.2019, do 15.00 hod.