Stanovisko Termál s.r.o.

Stanovisko Termál s.r.o. k výsledkom analýzy Transperency International Slovensko

 

 

Veľký Meder, 12.12.2019

 

  • Na aktuálnom zozname Transparency International Slovensko figurujú 4 termálne kúpalíská v mestskom vlastníctve. Na Slovensku existuje viac kúpalísk s podobnými vlastníckymi pomermi, a preto nám nie je jasné, na základe akých kritérií, z akého dôvodu alebo s akým zámerom boli medzi 100 firiem zaradené práve tieto 4 mestské kúpaliská: Veľký Meder, Dunajská Streda, Štúrovo a Bardejov.
  • Fakt, že z vybraných 4 mestských kúpalísk sa všetky umiestňujú na posledných miestach zoznamu evokuje otázku, či by kritériá tejto analýzy nemali byť modifikované s prihliadnutím na špecifické postavenie týchto mestských zariadení.
  • Mestské spoločnosti resp. kúpaliská sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zákona o obecnom zriadení. Dodržiavajúc tieto zákony, už od roku 2012 publikujeme dokumenty (zmluvy, faktúry, objednávky a pod.) na našej webstránke https://www.thermalcorvinus.sk/sk/pouzitie-verejnych-prostriedkov. Poznamenávam: Táto transparencia znamená pre mestské kúpaliská veľkú konkurenčnú nevýhodu voči kúpalískám v súkromnom vlastníctve, na ktoré sa táto povinnosť zverejnenia nevzťahuje. T.zn. súkromné kúpalisko má prístup ku všetkým informáciám konkurenčných mestských kúpalísk týkajúcich sa napríklad dodávateľských zmlúv, a na základe týchto skutočností môže prijímať ďalšie obchodné rozhodnutia. Mestským kúpaliskám, ako napríklad spomínaným 4 sa týmto sťažuje obchodná činnosť na trhu. Napriek tomu z mojej pozície konateľa spoločnosti v období 2011-2015 a od decembra 2018 osobne dbám o transparentné fungovanie spoločnosti, a tak - dodržiavajúc zákonom stanovené povinnosti - zverejňujeme tieto dokumenty v súlade s legislatívou Slovenskej republiky.
  • Cieľom termálneho kúpaliska a aquaparku Termál s.r.o. je neustále zabezpečovanie spokojnosti hostí, napríklad investíciami a neustálym rozvojom. Podľa posledných dostupných informácií hospodárskeho týždenníka Trend je termálne kúpalisko a aquapark THERMAL CORVINUS Veľký Meder druhým najnavštevovanejším kúpaliskom na Slovensku, počet hostí v tomto roku presiahne 700.000. Kúpalisko zabezpečuje živobytie tisíckam rodín v regióne. Počet prenocovaní na ročnej báze presahuje 300.000. Naši hostia pochádzajú zo všetkých krajín Vyšehradskej štvorky. Veríme, že tieto údaje odzrkadľujú spokojnosť našich hostí.

 

 

Ing. Tibor Križan

Konateľ spoločnosti Termál s.r.o.