"Longinus"

 "Po stopách legionárov "

Longinus

Spoločnosť TERMÁL s.r.o. je strategickým partnerom projektu Slovenského národného múzea v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovakia-Austria “Po stopách legionárov“ – Vybudovanie archeologicko/historickej náučnej bicyklovej cesty medzi predsunutým rímskym táborom v Iži Leanyvári (lat. Celemantia) a vidieckym sídlom z doby rímskej v Leithaprodersdorfe.

Bližšie informácie: https://www.snm.sk/?longinus-po-stopach-legionarov