Letný zážitkový svet - Vlnový bazén ( foto Zoltán Kovács)