Letný zážitkový svet - Spraypark ( Foto Zoltán Kovács)