Športové ihriská

V letnej sezóne sú k dispozícii pre milovníkov aktívneho odpočinku športové ihriská  : nohejbalové ihrisko, volejbalové ihrisko a  plážový futbal.
Vo stupnej hale môžete zahrať stolný tenis. Rakety sú dostupné v informačnej kancelárií za 5 Eurovú kauciu.