Cennik wstępów

  2 godz. 4  godz. całodzienny
Dorośli 7€ 8,50€ 13€
Osoby powyżej 62 roku życia,Dzieci od 3 do 15 lat, osoby niepełnosprawne 7€ 8,50€ 10,50€
Pakiet rodzinny 2+1 (2 Dorośli+ 1dziecko  3-15 lat )       x        x 35€
Pakiet rodzinny 2+2  (2 Dorośli+ 2 dzieci  3-15 lat )       x        x 45€
Pakiet rodzinny 1+2  (1 Dorośli+ 2 dzieci  3-15 lat )       x        x 33€
bilet poranny  9:00 - 14:00 8,50€
bilet popołudniowy  14:30 - 19:30 8,50€
Dzieci do 3 lat  wolny wstęp
Przekroczenie czasowego limitu - za każde rozpoczęte 20 min.  1 €
Utrata bransoletki (CHIP wejście)

15 €