Cennik wstępów

     2 godz.    4  godz.      całodzienny
Dorośli i młodzieży 15 lat     8,00 €   11,00 €         15,00 €
Osoby powyżej 62 roku życia,Dzieci od 3 do 15 lat, osoby niepełnosprawne     8,00 €    11,00 €         12,00 €
Pakiet rodzinny 2+1 (2 Dorośli+ 1dziecko  3-15 lat )          x       x          35,00 €
Pakiet rodzinny 2+2  (2 Dorośli+ 2 dzieci  3-15 lat )   -         45,00 €
Dzieci do 3 lat                            wolny wstęp
Utrata bransoletki (CHIP wejście)           15,00 €
Przekroczenie czasowego limitu - za każde rozpoczęte 20 min.            1,00 €