Karta "Wierność"

 

Cennik wejść na kartę "Wierność" 2020

Karta jest niezbywalna. Po wyczerpaniu 11 wstępów jest możliwość ponownego wykupienia wejść.

Wstępy ważne na 1 wejście dziennie ! na 3 godz. cały dzień
11 wstępów dla dorosłych x x
11 wstępów dla osób pow. 62 roku życia x x
Karta "Wierność"         x