PREHĽAD PLÁNOVANÝCH KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ 2016

Január 2016
Naša republika má narodeniny
22. výročie vzniku SR - slávnostná akadémia
Miesto: MsKS – divadelná sála


Február 2016
Fašiangový ples
organizuje Základná škola Bélu Bartóka
s vyučovacím jazykom maďarským  vo Veľkom Mederi
Miesto: MsKS – divadelná sála


Február 2016
Detský maškarný ples
Organizuje občianske združenie MC Manóház
s vyučovacím jazykom maďarským  vo Veľkom Mederi
Miesto: MsKS – veľká sála


Marec 2016    
Spomienková slávnosť
Z príležitosti 1686. výročie maďarskej revolúcie v r. 1848
Miesto: MsKS – cintorín reformovanej cirkvi


Marec 2016    
Tancuj, tancuj vykrúcaj...
VIII. Okresná súťaž detských tanečných folklórnych súborov
Šaffová ostroha
IX. Okresná súťažná prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci
Miesto: MsKS – divadelná sála


Marec 2016
Deň učiteľov
Slávnostné podujatie z príležitosti Dňa učiteľov
Miesto: MsKS – divadelná sála


Apríl 2016
Medzinárodný deň Rómov
XI. prehliadka rómskych talentov
Farebný svet Rómov  -  vernisáž okresnej výtvarnej súťaže detí a mládeže rómskej národnosti
Miesto: MsKS – divadelná sála, aula

Apríl 2016
Deň tanca
Festival tanca folklórnych a nefolklórnych tanečných súborov
Miesto: MsKS – divadelná sála


Apríl 2016
Oblastná výstava vín 2016
Za spolupráce Slovenského zväzu záhradkárov ZO Veľký Meder
Miesto: MsKS – veľká sála


Apríl 2016
Stavanie mája
podujatie na zachovanie tradičných ľudových zvykov
Miesto: Vlastivedný dom


Máj 2016
IX. Veľkomederské kultúrne dni Mateja Korvína
Miesto: Promenáda termálneho kúpaliska – dub kráľa Mateja Korvína


Máj 2016
Deň matiek
Slávnostný program ku dňu matiek
Miesto: MsKS – divadelná sála


Máj 2016
Stretnutie speváckych zborov
Miesto: MsKS – divadelná sála


Jún 2016
Spomienka z príležitosti Holokaustu
spomienka a kladenie vencov pri pamätnej tabuli
Miesto: pamätná tabuľa pri MsKS


Jún 2016
Šachový turnaj mládeže
o pohár riaditeľa MsKS – 5. ročník
Miesto: MsKS – veľká sála


August 2016
XXVI. ročník Veľkomederských Svätoštefanských dní  
Mestské kultúrne podujatie - prehliadka ľudových remesiel a zručností spojená
s kultúrnymi podujatiami
miesto: Promenáda termálneho kúpaliska – prírodné javisko


September 2016
XIX. Oblastná výstava výpestkov
Za spolupráce Slovenského zväzu záhradkárov ZO Veľký Meder
Miesto: MsKS – veľká sála


September 2016
Rozlúčkas letom
Mestské kultúrne podujatie - prehliadka ľudových remesiel a zručností spojená
s kultúrnymi podujatiami
Miesto: prírodné javisko na promenáda/ MsKS – veľká sála


September 2016    
24. výročie prijatia Ústavy SR - slávnostná akadémia
Miesto: MsKS – divadelná sála


Október 2016
Žitnoostrovské pastelky 2016
Výstava obrazov z medzinárodnej súťaže detí predškolského veku
Miesto: MsKS – aula


Október 2016
Stretnutie dôchodcov
kultúrno-spoločenské podujatie v rámci Mesiaca úcty k starším
Miesto: MsKS – veľká sála


Október 2016
Spomienka na martýrov z Aradu
Miesto: rímsko-katolícky cintorín


November 2016
XXIV. Kultúrne dni Györgya Besnyeiho  
Kultúrne podujatia – výstavy, vystúpenie hudobných telies, tanečných súborov a
speváckych zborov
Miesto: MsKS – divadelná sála, kostol reformovanej cirkvi


November 2016
Spomienka na padlých hrdinov v 1. a 2. svetovej vojny – kladenie vencov
Miesto: Námestie Hrdinov


December 2016
Adventný koncert  
Ukončenie XXII. Kultúrnych dní Gy. Besnyeiho
Miesto: Reformovaný kostol


December 2016
Čakanie na Mikuláša - spoločný kultúrny program detí MŠ a ZŠ
Miesto: MsKS – divadelná sála


December 2016
Koncoročný beh 2016     
Miesto: Námestie Bélu Bartóka


December 2016
Silvester 2015 -¬ mestská silvestrovská zábava, ohňostroj
Miesto: Námestie Bélu Bartóka