XXVIII. ročník Veľkomederských Svätoštefanských dní

v dňoch 16. -  19. august 2018

XXVIII. ročník Veľkomederských Svätoštefanských dní

Milí návštevníci,
srdečne Vás pozývame na XXVIII. ročník Veľkomederských Svätoštefanských dní.
Počas štyroch dní (16., 17., 18., 19. august 2018) si návštevníci môžu vyberať z bohatej škály kultúrnych, spoločenských i športových podujatí.

Tešíme sa na Vás a prajeme Vám dobrú zábavu!