Pamätný rok Mateja Korvína

Rok 2018 je pamätný rok Mateja Korvína

Pamätný rok Mateja Korvína

Vážení návštevníci,

rok 2018 vyhlásilo mesto Veľký Meder z príležitosti

- 575.  výročia narodenia Mateja Korvína 

- 560. výročia korunovácie Mateja Corvína

- 750. výročia prvej písomnej zmienky o usadlosti Veľký Meder

Pamätný rok Mateja Corvina