Exteriérový šach

Novinka

šach

Milí návštevníci,

Po ukončení hry prosíme šachové          
figúrky vrátiť na pôvodné miesto.

Ďakujeme pekne a prajeme Vám
príjemnú zábavu.